Taets Art and Event Park Amsterdam
Najaar 2025

A@W Newsletter

Megatrends in architectuur en design

11 mei 2021

Trends zijn een redelijk ongrijpbaar iets, maar toch kun je er een aantal grote lijnen in ontdekken en deze classificeren als ‘Megatrends’. Julia Greven detecteert en omschrijft er een aantal van en identificeert vervolgens vier clusters die dieper ingaan op het effect op ons leven, wonen en werken: Smart Living, Healthy Living, Natural Living en Collaborate Living.

 

Dit artikel is een bewerkte vertaling
van een basistekst geschreven door Julia Greven

 

U associeert het begrip “trend” in eerste instantie met termen als “tijdsgeest” en “smaak”, en linkt dit begrip aan de mode-industrie? Vanzelfsprekend.  In de komende newsletters willen we uw visie op dit begrip echter verruimen en uw aandacht op de zogenaamde “Megatrends” vestigen. Het is belangrijk om opmerkelijke ontwikkelingen te kunnen kaderen, om onze klanten, hun behoeften en eisen beter te kunnen begrijpen.

 

Veranderingsprocessen leren kennen


Het is noodzakelijk eerst de veranderingsprocessen te leren kennen die een beslissende invloed hebben op onze levensstijlen en waardesystemen. Megatrends zijn iets anders dan, bijvoorbeeld, modetrends, aangezien zij alle facetten van ons leven doordringen en beïnvloeden; globaal gezien, maar ook met verschillende uitwerkingen op regionaal niveau. Welke grote, drijvende krachten steken er achter de verandering? Welke ecologische, economische, sociaal-demografische en technische ontwikkelingen beïnvloeden de productontwikkeling, de architectuur, de stedenbouw, het vakmanschap en de vormgeving, en op welke manier?

 

Diverse duidelijke megatrends


Een aantal duidelijke megatrends bepalen de eerste helft van deze eeuw in bijzondere mate: de cultuur van het weten, urbanisering, connectiviteit, gezondheid, het nieuwe werken, de gendershift, neo-ecologie, globalisering, individualisering, de ‘zilveren samenleving’, mobiliteit en veiligheid. 

 

 


© Zukunftsinstitut / philla BrandXitement

 

 

Product- en dienstinnovaties worden geconcipieerd en ontwikkeld binnen het kader van deze bovenstaande megatrends. In een later stadium vloeien hier ook ontwikkelingen op het gebied van mode en binnenhuisarchitectuur uit voort. Uitzoeken hoe en in welke mate jijzelf, jouw bedrijf of jouw klanten door het een of het ander in de toekomst worden beïnvloed en hoe je zelf beïnvloedt, kan doorslaggevend zijn voor succes.


Hoe en van waaruit zullen wij in de toekomst energie verkrijgen? Welke veranderingen in architectuur en stedelijke ontwikkeling zullen samenvallen met onder meer de klimaatverandering? Denk bijvoorbeeld aan de ‘drijvende steden’ in Nederland.De goede ‘habitat-ontwerper’


Niet enkel de klimaatverandering zal ons dwingen om onze productie- en levensstijlpatronen te veranderen. Ook een steeds individualistischer wordende samenleving en de gevolgen van de digitale revolutie brengen grote veranderingen teweeg. Als ‘habitat-ontwerpers’ moeten professionals uit onze beroepsgroep daar op een constructief-creatieve manier mee omgaan. Hun taak bestaat uit het creëren en inrichten van metropolen met miljoenen inwoners, die zowel een goed functionerende infrastructuur op lange termijn als ook de sociale cohesie bevorderen.

 

Klaar voor de uitdaging?


Er staat de stadsontwikkelaars, architecten en ontwerpers van vandaag een stevige uitdaging te wachten. Op steeds kortere termijn komen er immers steeds grotere en complexere agglomeraties tot stand en daarop moeten antwoorden geformuleerd worden, die zowel mens als dier een optimale levenskwaliteit bieden, in harmonie met hun omgeving. Dit is de reden waarom de trend naar ‘groene steden’ toeneemt, vooral in Azië.

 

 


Binhai Eco City: een case study in groene stadsplanning, ontworpen door Holm Architecture Office (HAO)

 

 

De megatrend-thema’s zijn op een geraffineerde manier met elkaar verweven ; om het domein van wonen, leven en werken in detail te kunnen bespreken, worden de megatrends volgens de afbeelding hieronder in vier clusters opgesplitst:

 

 


© philla BrandXitement

 

 

Hieruit leidt Julia Greven vier ‘Living’ trends uit af: Smart Living, Healthy Living, Natural Living en Collaborate Living.

 

 


© philla BrandXitement

 

 

In de volgende newsletters worden deze trends één na één ontrafeld, onder de header: ‘Megatrends en hun invloed op ons leven, wonen en werken’. Daarin worden concrete voorbeelden gegeven van architectuur, interieur- en productontwerp.

 

Over de auteur:
Julia Greven studeerde kunstgeschiedenis en archeologie, is binnenhuisarchitecte van opleiding en tegelijkertijd actief als een marketingspecialiste met meer dan twintig jaar professionele ervaring. Sinds 2016 adviseert zij met haar bureau philla BrandXitement bedrijven, instellingen en retailers op het gebied van merkpositionering en merk + trendmanagement.

Megatrends in architectuur en design
Terug naar overzicht

A@W Newsletter

Blijf op de hoogte door u op onze maandelijkse newsletter te abonneren!

>> Abonneren

Geïnteresseerd in visibiliteit in onze newsletter?

>> Klik hier!

Design & Plan

Mediapartner

Profiles of Architects

Met de ondersteuning van